Az öntöttvas tudományos alapjai (Diószegi Attila)

 

HÁTTÉR:

Az öntöttvas a legrégebb számon tartott mérnöki alkalmazásban előforduló anyag, amit az anyagtudományok megjelenésével egy időben kezdtek el kutatni, fejleszteni. A kutatási vizsgálati eszközök fejlődésével sikerült fokozatosan bővíteni az öntöttvas tulajdonságainak a határait. Ez érvényes az elmúlt két évtizedben elért eredményekre is ahol az új vizsgálati eszközök mellett a számítógépes modellezés és szimuláció tovább lendített az öntöttvas megismerésében és fejlesztésében. A jelen tantárgy az évezredes hagyományokat áttekintve, a kézművesség által felhalmozott ismereteken keresztül a modern tudományos eredmények bemutatására alkalmas. Hagyományos elméleti ismeretek valamint újonnan kifejlesztett modellek képezik a tantárgy vázát. 

 

TARTALOM:

Az öntöttvas története. Az öntöttvas metallurgiája és termodinamikája. Vizsgálati módszerek. Az öntöttvas olvasztása, olvadékkezelése és öntése. Kristályosodás és fázisátalakulások. Öntött, hő kezelt és ötvözött vas mechanikai tulajdonságai. Hő fizikai és termo mechanikai tulajdonságok. Fáradás. A kristályosodás, a hibák és a tulajdonságok alakulásának modellezése. Az öntöttvas felhasználása alkatrészként.

 

TANULMÁNYI CÉLKITŰZÉSEK:

A sikeres vizsgát tett hallgató képes lesz tudományos kérdések megfogalmazására, valamint modern eszközök segítségével kutató-fejlesztő tevékenységet folytatni az öntöttvas témakörében.

 

ELŐFELTÉTELEK:

A doktori képzésben résztvevő hallgatók részére ajánlott tantárgy.

 

AZ OKTATÁS MÓDSZERTANA:

Előadás, a tudományágban világszinten legismertebb előadók részvétele és előadásai valamint a hallgató- előadók-ipari partnerek közötti közvetlen konzultáció, öntöde látogatás. A kurzus angol nyelvű.

 

OSZTÁLYOZÁS:

A vizsga szóbeli. A vizsga teljesítéséhez a diáknak helyesen kell válaszolnia az öntöttvas témakörében feltett kérdésekre.

 

FELHASZNÁLT IRODALOM ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK:

A kurzus során kiosztott másolat az előadások anyagából, kiosztott szakirodalom.

Fel