Az innovációképesség fejlesztési rendszerei ( Imre József )

A fejlett országok gazdaságai jelenleg az átalakulás útján vannak a tudásalapú társadalom felé, amely a tudás és az információ hatékony termelésére, elosztására, feldolgozására és alkalmazására, vagyis az innováció komplex erősítésére épül. Az innovációt egyre inkább a versenyképesség, a hosszú távú növekedés legfontosabb forrásának, legdinamikusabb elemének tekintik. A tantárgy a tudomány, a gazdaság és az oktatás területén egyaránt fokozódó innovációs kihívások kezeléséhez szükséges szemlélet és ismeretanyag elsajátítását segíti. A tantárgy programja az alábbi főbb témacsoportokat öleli fel: A tudásalapú gazdaság, az információs társadalom jellegzetes kihívásai. Az innováció fogalma, innovációs modellek, elméletek. Innováció­politika, állami szerepvállalás. Innovációbarát társadalmi-­gazdasági környezet kialakítása. Nemzetközi és hazai gyakorlat. Nemzeti innovációs rendszerek. Regionális innováció. Az innováció közvetlen és közvetett ösztönzési, finanszírozási rendszerei. A vállalat, mint az innováció alapvető közege. A tanuló vállalatok/szervezetek jellemzői. Az innováció - a tudomány és technológia - társadalmi elfogadottsága. Az anyagtudományok és az anyagtechnológiák innovációs ösztönzési struktúrái.

Kötelező irodalom:

A magyar innovációs rendszer főbb összefüggései, GKI tanulmány, 1998.

OMFB: A vállalatok K+F tevékenységének ösztönzése az OECD országokban, OMFB, Budapest, 1996.

OECD: Tanulmány a tudomány és a technológia legutóbbi fejlődéséről Magyarországon, Összeállította: Inzelt Annamária, OMFB, Budapest, 1996.

Ajánlott irodalom:

A kormány innovációpolitikája, OMFB, 1993.

A kormány műszaki fejlesztési koncepciója., OMFB Híradó, 1995.

OECD tanulmány: Tudomány-, technológia- és innovációpolitika Magyarországon, OMFB, Budapest, 1993.

OECD: Oslo kézikönyv. Az OECD irányelvei a technológiai innovációs adatok gyűjtésére és értelmezésére., Magyar kiadás: Miniszterelnöki Hivatal Tudománypolitikai Titkárság, Budapest, 1994.

OECD: Frascati kézikönyv 1993. A kutatással és a kísérleti fejlesztéssel kapcsolatos felmérésekhezjavasolt egységes gyakorlat., Magyar kiadás: OMFB, Budapest, 1996.

European Commission: Green paper on innovation.,1995.

Balázs Katalin, Török Ádám: Tudás- és technológiatranszfer-szervezetek és mechaniz­musok a fejlett országokban és az átalakuló Magyarországon, OMFB, Budapest, 1996.

Kocsis Éva, Szabó Katalin: Technológiai korszakváltás határán, OMFB, Budapest, 1997.

Osman Péter: A kockázati tőketársaságok gazdasági szerepe és működési feltételei, OMFB, Budapest, 1996.

Schumpeter, J.A.: A gazdasági fejlődés elmélete. KJK, Budapest, 1980.

Gáspár László: Általános innovációelmélet, Magyar Innovációs Szövetség, Budapest, 1998.

OMFB: A K+F költségvetési finanszírozásának technikája a fejlett országokban., OMFB, Budapest 1994.

Tamás Pál, Hargitai Gábor: Innovációs folyamatok a magyar gazdaságban, OMFB, Budapest, 1995.

OECD tanulmány: Az innováció finanszírozásának nemzeti rendszerei, OMFB, Budapest, 1994.

Matolcsy Gyögy: Az innováció és a K+F ösztönzése a piacgazdasági átmenet után Magyarországon, Privatizációs Kutatóintézet, 1996.

Mosoniné Fried Judit: az innováció névtelen hátországa. A külföldi működő tőke multiplikátor hatása. OMFB, Budapest, 1997.

Fel