Polimerek termikus analízise (Belina Károly)

A tárgy célja: a pásztázó mikrokalorimetria, termogravimetria és a dinamikus mechanikai termianalízis alkalmazásának bemutatása polimer anyagokra. Tárgyalásra kerül az olvadási és kristályosodási jellemzők, a termodinamikai olvadáspont és olvadáshő meghatározása DSc módszerrel. A TG technika alkalmazási területei a töltött polimer rendszerekre. Üvegesedési átmenet meghatározása DMTA módszerrel és alkalmazása polimer keverékek jellemzésére.

Számonkérés formája: szóbeli vizsga

Irodalom:

1. G.W.Ehrenstein, G. Riedel, P. Trawiel: Thermal Analysis of Plastics, Hanser Publ. Munich, 2005.

Fel