Válogatott fejezetek a polimerek fizikájából (Belina Károly)

A tantárgy célja: A polimerek szerkezeti jellemzői és makroszkopikus tulajdonságai közötti összefüggések tárgyalása. Egyedi polimerlánc jellemzése. Intermolekuláris kölcsönhatások szerepe a molekulalánc mobilitásában. Polimerek deformációjának termodinamikája és kinetikája. A polimerek mechanikai jellemzői a fizikai állapotok függvényében. Kristályos polimerek szerkezetváltozásai a deformáció során.

Számonkérés formája: szóbeli vizsga

Irodalom:

1. F.N.Cogswell: Polymer Melt Rheology, John Wiley&Sons, New York, 1981.

2. J.M.Schultz: Polymer crystallization, Oxford Univ.Press, Oxford, 2001.

Fel