Makromolekulák kémiája (Belina Károly)

 

A tantárgy célja: a polimer molekulák kialakulásához vezető reakciók áttekintése. Polimerizációs reakciók termodinamikája. Lépcsős és láncpolimerizációs reakciók jellemzői. Lépcsős Polimerizáció jellegzetességei: funkciós csoportok arányának és a reakció előrehaladásának hatása a polimerizációs fokra. Mellékreakciók szerepe a lépcsős polimerizációban. Gyökös és ionos láncpolimerizációk kinetikája. Elemi reakciók szerepe a molekulatömeg alakulásában. Sztereospecifikus és egyéb polimerizációs technikák.

 

Számonkérés módja: szóbeli vizsga

Irodalom:

1. G. Odian: Principles of Polymerization, 4. ed. John Wiley & Sons, New York, 2004.

Fel