Ragasztás fizikája és mechanikája  ( Szabó Imre )

Korszerű szintetikus ragasztóanyagok tulajdonságai. Kiválasztásuk szem­pontjai a szerkezettel szemben támasztott követelmények figyelembevételé­vel. A ragasztott kötés kialakulása. A nyomás szerepe (a nyomás hatása a ragasztandó anyagok átmelegedé­sére és a teríték nedvességváltozására; a fa tömörödése hideg és meleg ragasztáskor). A ragasztandó anyagok melegítése (a ragasztóanyagok termikus és dielektromos tulajdonságai; kontakt-, és nagyfrekvenciás melegítés). A megszilárdult ragasztóanyagok szilárdsági és alakváltozási tulajdonságai. A ragasztott szerkezetek feszültségviszonyai; a szilárdságot befolyásoló té­nyezők. A ragasztott szerkezetek mechanikai tulajdonságai. A ragasztott szerkezetek tulajdonságainak prognosztizálása természetes kö­rülmények közötti igénybevételkor. A ragasztott szerkezetek tulajdonságainak prognosztizálása kísérleti körül­mények között.

Kötelező irodalom:

Dr. Németh Károly - Dr. Szabó Imre: Ragasztás a faiparban. Kiadó: Faipari Tudományos Alapítvány, 1998.

Ajánlott irodalom:

A faipari műveletek elmélete. Szerkesztette: Dr. Sitkei György. Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó Kft. Budapest, 1994.

Németh Károly: Faanyagkémia. Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó Kft. Buda­pest, 1994.

Fel