Szerkezetvizsgálat (Mertinger Valéria)

A röntgensugár előállítása és detektálása. A Debye Scherrer eljárás, valamint a síkfilmes technikák és a röntgen diffraktométer összehasonlítása. Kvalitatív és kvantitatív fázisanalízis. Rugalmas feszültségek meghatározása röntgen diffrakcióval. Textúra vizsgálat, precíziós rácsparaméter meghatározása.

Kötelező irodalom:

Bárczy Pál - Fuchs Erik: Metallográfia I. Tankönyvkiadó, Budapest, 1981.

Brümmer, J. Heydenreich, K.H. Krebs, H.G. Schneider: Szilárd testek vizsgálata elektronokkal, ionokkal és röntgensugárzással. Műszaki könyvkiadó, Budapest, 1984.

Ajánlott irodalom:

Schwartz, L.H.: Diffraction from materials. Academic Press, 1977.

Taylor: Xray Metallography. John Wiley & Sons, INC. New York

Shultz, J.: Az anyagvizsgálat diffrakciós módszerei. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1987.

Klug, H., Alexander, L.: X-ray diffraction Procedures. John Wiley & Sons, INC. New York

Fel