Fémek és ötvözetek dermedése, kristályosítási eljárások ( Roósz András )

Olvadékok szerkezete, homogén és heterogén csíraképződés, szilárdoldatok kristályosodása, eutektikum kristályosodása, monotektikum kristályosodása, peritektikum kristályosodása, gyors kristályosítási eljárások, egykristály gyártás, folyamatos kristályosító eljárások, a kristályosodási folyamatok modellezése.

Kötelező irodalom:

Kurz W., Fisher D.J.: Fundamentals of solidification. Trans Tech. 1992

Ajánlott irodalom:

Flemings M.C.: Solidification processing. McGraw-Hill, 21974

Fel