Polimerek fizikája ( Marossy Kálmán )

Polimer molekulák felépítése, szerkezete. Polimer típusok. Kopolimerek. molekulatömeg, molekulatömeg eloszlás. Térszerkezet. Polimerek kristályossága. Polimer molekulák mozgékonysága. Relaxációs idő. Rugalmas állapotok. Polimerek statikus és változó mechanikai erőtérben. Viselkedés kis- és nagy deformációknál. Mechanikai tulajdonságok frekvencia- és hőmérsékletfüggése. Vizsgálati eljárások. Polimerek statikus és változó elektromos erőtérben. Elektromos vezetés és polarizáció. Elektromos tulajdonságok frekvencia- és hőmérsékletfüggése, vizsgálati eljárások. Optikai tulajdonságok. Polimerek termikus tulajdonságai, vizsgálati eljárások. Polimer ömledékek reológiája. Lágyítás. Polimer keverékek. A keveredés termodinamikai alapjai. Polimer keverékek alkalmazása, blendek, ütésálló műanyagok.

Ajánlott irodalom:

Osswald, T.A.-Menges,G.: Materials Science of Polymers for Engineers. Hanser München-Wien (1992)

Bodor G.: A polimerek szerkezete. Műszaki Könyvkiadó, Budapest (1982)

Havriliak, S.- Havriliak, S.J.: Dielectric and Mechanical relaxation in Materials. Hanser München-Wien (1977)

Hedvig P.: Elektromos vezetés és polarizáció műanyagokban. Akadémiai Kiadó, Budapest (1969), Hedvig, P.: Dielectric Spectroscopy of Polymers. Hilger Bristol (1977)

Kämpf, G.: Characterization of Plastics by Physical Methods. Hanser München-Wien (1986)

Rodriguez, F.: Principles of Polymer Systems. McGraw Hill (1982, 1987)

Halász L.-Zrínyi M.: Bevezetés a polimerfizikába. Műszaki Könyvkiadó, Budapest (1989)

Fel